Chorous:
Ayo ayo Bijaya Dashami
Ayo ayo bijaya Dashami
Rangi changi lyayo haii
Ramailo chayo haii
Ayooo ayooo Dashain ayooo
Dashain ayo hai

Rap:-
Tika Jamara lagai nidar ma manya jan le dine aashirwaad
Haso khusi chaos sabai ma naparos kasailai apabaad
Tyo nilo nilo aakash ma kheldai changa chet
Linge ping khelne bahana ma hunthyo mayalu sanga vhet
Ani ghumna janthe neweroad ma lagai naya kapada
Kaha bhulna sakchu ra maya ma misawat jhagada
Samjhana maan ma sachera audaichu ghar yespali
Baba aama bhai baini ko maya maan ma sangali
Dukha pida bhulera makhmali fuul jhai fulera
Maan ko bhari bisaula tyo rotey ping ma jhulera
Pura hos sab ko ichhya pura hos sab ko chahana
Durga bhawani dahiney rahun bada dashain ko shuvakana

Chorous:- Repeat

Rap:-
Sabka satru haruko naash hos durga bhawani ko baash hos
Tol tol ma jhilimili sayapatri fuul ko subash hos
Haat ma tin patti tyo taash hos bhinna parikar mithash hos
Yespali ko badadashain sab vanda ali khas hos
Ramauna sabai sathi bhai ekai thau ma jamma bhai
Pardesh ko yo thau ma tara maan cha tyo gaau mai
Kaka kaki mama maiju bhai baini ko samjhana
Bhakkanincha mutu samjhida runcha mero maana
Mamghar gai tika lako tika lagai paisa paako
Sabai sathi jamma bhai haskhel gari ramako
Kati khusi hunthe ma sab sanga ramna pauda
Yespali aauna paina aama arko pali pakkai aaula

Chorous:- Repeat

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY